brc belgesi

BRC Belgesi Nedir? BRC Ne İşe Yarar?

brc logoBRC (British Retail Consortium) İngiliz süpermarket zincirleri birliği tarafından yayınlanmış, gıda kalitesi ve güvenliğini sağlaması amaç edinmiştir. ISO 22000 ile entegre kurulabilen sistem firmaların daha sağlıklı ve güvenilir ürün üretmesini sağlayacaktır. BRC Global gıda teknik standardı belgesi ne işe yarar. BRC belgesi nedir kısaca özetleyelim.

Sadece Avrupa ülkeleri değil, diğer ülkelerde geçerliliği olan BRC gıda sektöründe özellikle üreticilere kurulabilmektedir. BRC sertifikası koşullarını sağlayan firmalar piyasada güvenli ve sağlık ürün ile ilgili itibarları yüksek düzeydedir.

 

BRC belgesi amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

2001 yılında BRC ve IoP birlikte bir teknik standart yayınlayarak hem gıda üreticilerinin hem de perakendecilerin yasal zorunluluklarını karşılamada destek olacak bir doküman hazırlamıştır. Bu standart sayesinde gıda ürünleri için ambalaj temin eden işletmelere yönelik ortak bir değerlendirme süreci tariflenmiş ve bu sayede tüketicinin korunması sağlanmıştır. Ambalaj endüstrisinin, kullanılan malzeme, prosesler ve teknolojiler açısından bakıldığında çok farklı uygulamalara sahip olduğu ortadadır. Sektörün profesyonel temsilcisi olarak BRC bu standardın gerekliliklerinin sektörde pratik olarak uygulanabilir olduğunu garanti altına almıştır.

brc belgesi ne işe yararBRC / IoP Standardının hedefi İngiltere’deki herhangi bir perakendeciye, onun tedarikçisine veya diğer Standardı kullananlara ambalaj malzemesi temin eden firmalar için gerekli olan güvenlik, kalite ve uygulama kriterlerini belirlemektir. Standardın formatı ve içeriği firmanın tüm varlıklarını tetkik edebilecek şekilde dizayn edilmiştir ve bu tetkik akrediteli bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Bu standardın amaçları arasında şunlar vardır:

 • Aynı firmaya aynı amaçla birden fazla denetim yapılmasını engellemek
 • Farklı müşterilerin birbiriyle çelişen taleplerini azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak
 • Tüm sektör için geçerli olan ‘iyi uygulama’ları (best practice) yaygınlaştırmak
 • Yerel değerlendirme yapılmasını desteklemek (Standart uygulanırken temel prensiplerden taviz vermeden firmanın ait olduğu kültür ve içinde bulunduğu ülkenin koşullarına göre değerlendirilmesini sağlamak amacıyla)
 • ‘Fair trade’ kuralları çerçevesinde açıklık ve şeffaflığı garanti altına almak
 • Standardın geliştirilmesi ve revizyonunda teknik danışman komitelerinin yanında doğrudan sektör yatırımcılarının da yer almasını sağlamak
  Standardı ve destek proseslerini sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek.

BRC Uygulamanın Faydaları

BRC standardının uygulanması sayesinde içinde aşağıda listelenenlerin de bulunduğu birçok fayda sağlanabilir:

 • Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
 • Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.
 • Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
 • Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.
 • Mevcut sistemlerin en iyi uygulamalar olması ve güvenli paketleme üretimini sağlamak için çalışması için güvence sağlar.
 • BRC sertifikası ile tanınan bir standartla belgelendirilerek artan müşteri tatmini.
 • BRC belgesi ile müşteri şartlarını karşılayarak artan pazarlara erişim.
 • Bir tedarikçi ile geniş çaplı belgelendirmenin birleştirilmesi.
 • BRC Standardı şartları iso belgesi ile yani iso 9001:2015 şartları arasında bir sinerji olduğundan, birleştirilmiş bir tetkik iki ayrı tetkike kıyasla bir ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Bu şartlar ISO 9001:2008 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Eğer ISO 9001:2008 şirkette kurulu ise, BRC/IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.

Hemen Teklif Alın

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]