iso 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

iso 14001 çevre yönetim sistemiiso 14001 çevre yönetim sistemi, dünyamız ekzotermik bir yapıya sahip olması, sürekli nüfuzun, sanayileşmenin artması gibi birçok sebebten çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Özellikle sanayileşme nin çok artması ve enerji ihtiyacının sürekli artması çevre sorunlarını daha da tetiklemektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi firmaların çevre sorunlarına daha hassas olmasını sağlamakta ve olası çevre sorunu oluşmadan önlem almasını sağlamaktadır.ISO 14001 ile birlikte çevre risk değerlendirmesi yaparak firmanın hem yasalara uyumu sağlanır hem de çevreye olan hassasiyetin göstergesi olur.

iso 14001 sertifikası (14000 serisi) özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14001’in bölümleri:

 • Genel gereksinimler,
 • Çevre politikası,
 • Planlama,
 • Uygulama ve Operasyon,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet
 • Yönetimin gözden geçirmesi’dir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 ve OHSAS 18001 sistemi ile entegre olabilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart Prensipleri

 • Yükümlülük Altına Girme ve Politika
 • Planlama
 • Uygulama ve İşlem
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
 • Gözden Geçirme ve Geliştirme

iso 14001 ile ilgili terimler ve kavramlar

 • Sürekli gelişme
 • Çevre
 • Çevre boyutu
 • Çevre etkisi
 • Çevre politikası
 • Kirlenmenin önlenmesi
 • Sürdürülebilir kalkınma
 • Hayat boyu değerlendirme
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi

ISO 14001 Uygulamanın Faydaları

 • ISO 14001 ile Ulusal ve/veya uluslararası yasa ve mevzuatlara uyumun sağlanması.
 • Marka itibarında ve çevre ye olan hassasiyetin artması.
 • Enerji verimliliğinin artırılması ile maliyetlerin azalması.
 • Kirliliği kaynaktan başlanması nedeni ile kontrol altına alınması ve azaltılması
 • T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • iso 14001 çevre yönetim sistemi ile Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar yok edilir veya azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler azaltır.
 • Acil (deprem, yangın, v.b.) durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci oluşmasını sağlar.
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder, mesleki hastalıklara yakalanmasını engeller.
 • Kaynaklar etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
 • Çevreye bırakılan atıklarda zamanla azalma olur.

Hemen Teklif Alın