kimyasal ölçüm

Kimyasal Ölçüm

kimyasal ölçümükimyasal ölçümü, Çalışma ortamlarınızda personellerinizin sağlığını ve iş performansını olumsuz etkileyebilecek olan tüm olumsuz durumları ortadan kaldırabilmek için sizlere gerekli hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Kimyasal ölçümü işlemi tamamen işletmelerinize özel olarak yaparak yasalara uygun şekilde hareket edip daha güvenilir iş alanlarının oluşumunda etkili bir rol üstleniyoruz.

Çalışma ortamında yer alan hava, kullanılmakta olan araç ve gereçler, gıda ya da insan vücudunun dış ortam ile temas etmesi durumunda oluşabilecek olan kimyasal madde maruziyetleri yasalar tarafından da belirtildiği şekilde iş yerlerinde önlenmelidir.

İş yerlerinde çalışmakta olan kişilerin kimyasal maruziyetlerinin hesaplanabilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için TETKO olarak sizlere hizmet sunmaktayız. Endüstriyel hijyen koşullarının sağlanması ve kimyasal madde maruziyetinin önlenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkartılan yeni yasalardan sonra zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmelik kapsamında çalışma ortamında yer alan, kullanılan ya da herhangi bir şekilde işlem görmekte olan kimyasal maddelerin etkileri sebebiyle ortaya çıkabilecek olan tüm muhtemel riskler tespit edilmelidir. Ayrıca çalışanların olumsuz yönde etkilenebileceği riskler de tespit edilmelidir. Yasalar tamamen çalışan personellerin daha güvenilir ortamlarda çalışabilmesi amacı ile çıkartılmıştır.

Risk Değerlendirmesi ve Çalışma Ortamı Gözetimi

İşveren kişiler, çalışan personellerinin kimyasal madde maruziyetini önlemek ile mükelleftir. Kanunlar çerçevesinde işverenler gerekli önlemleri almak ve ortamı hazırlayarak steril hale getirmek zorundadır. Ayrıca iş yerlerinde tehlikeli kimyasal maddelerin bulunması durumunda çalışanların sağlık ve güvenlik açısından olumsuz olarak etkilenebilecekleri tüm detaylar risk dgaz ölçümü nasıl yapılıreğerlendirmesi ile tespit edilmelidir.

Risk değerlendirmesi çalışmalarında ilk önce kimyasal maddelerin insan sağlığı ve güvenliği açısından riskleri ve zararları ortaya çıkartılır. Daha sonra kimyasal maddelerin maruziyetinin cinsi, düzeyi ve süresi tespit edilir.

Risk değerlendirilmeleri aynı zamanda çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek ve risk oluşturabilecek olan maddelerin net bir şekilde saptanabilmesi, seviyelerinin ölçümlenmesi ve gerektiği zaman kontrol altında tutulabilmesini ağlayabilen çalışma ortamı gözetimidir.

Çalışma ortamı gözetimlerinde ham madde içerisinde yer alan kimyasal maddelerin iş ortamında meydana getirebileceği toz, duman ve insanlar üzerindeki maruziyet değerleri de teknik ekipmanlar ve araçlar sayesinde tespit edilebilmektedir.

Hemen Teklif Alın

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]