İşverenler; ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmekle yükümlü tutulmaktadır.
ACAR OSGB’nin yetkili ve konusunda deneyimli uzmanları tarafından; işyerlerinde çalışanları olası acil durumlar hakkında bilinçlendirmek, işyerlerinin kendilerine yönelik Acil Durum Eylem Planı’na yönelik dikkate almaları gereken hususlar çerçevesinde kapsamlı olarak anlatmaktayız. İşyerlerinin her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara karşı hazırlıklı olmaları için eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.