ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kayıp, hasar ve diğer tehdit risklerine karşı bir bilgi güvenliği altyapısı oluşturarak organizasyonların bilgi varlıklarını güvende tutmasını sağlamaktadır.

ISO 27001 sertifikası alan şirketler, üçüncü şahıslar tarafından emanet edilen finansal bilgilerin, fikri mülkiyetlerin, çalışan detaylarının, varlıkların veya bilgilerin güvenliğini başarılı bir şekilde yönetildiğini doğrulamaktadır. Buna en olarak bu sertifikayı elde eden şirketler bilgi güvenliği konusunda en iyi uygulamaları ve çalışma yapılarını sürekli iyileştirdiklerini taahhüt etmiş olurlar.

İşin daha verimli ve sürekli hale gelmesi adına bilgi önem arz etmektedir. Bilginin baki kalması ve bütünlüğünü koruma adına da yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bu aşamada ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemidevreye girmektedir. Şöyle ki sistem dahilinde değişen veya güncellenen bilginin güvenliği bir şekilde saklanması esas alınır. Aynı zamanda;

• Bilgi güvenliğinin sorgulanmasına yönelik yönetim sistemi kullanılır.
• Bilgi gizliliği ile bütünlüğünün de korunması önem arz etmektedir.
• Son olarak bilgi kontrolü adına çalışmalara yer verilir.

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması kurumların zorluk çektiği durumlardan bir tanesidir. Sonuç olarak bu sistemin desteklendiği ISO 27001 yönetimi sayesinde kurumların bir hayli rahat ettikleri açık durumda. Özellikle de üst yönetimden destekli bir şekilde bilginin yönetimi gerçekleşmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliğinin İçeriği Nedir?

İçeriğinin temelde bilgi akışı olduğu açık durumda. Nitekim kurumlara göre bu içeriğinde dağıtılması esas alınmıştır. Örneğin sistemde kurumsal yapı göz önünde bulundurulur. Kurumun politik yapısı ve planlama faaliyetleri de yine sistemde mevcut. Sorumlulukların ve prosedürlerin de değerlendirilmesi söz konusudur. Proses ve kaynaklar neticesinde güvenlik sistemi kurulur.

Bilgi, yazıdan ziyade elektronik ortamda da koruma altına alınmaktadır. Günden güne gelişim gösteren elektronik sistemlerin güvenliği de İso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi dahilindedir. Kısacası bilgi kaybının önlenmesine yönelik çalışmalara yer verilir. Değişen ve gelişen dünyaya bağlı olarak bilgi hem saklanır hem de güncellenerek dağıtılır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardının Önemi

Veri koruma günler geçtikçe çok daha hızlı bir biçimde iş süreçlerinin parçası haline gelmektedir. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve haberlerde yer alan çok sayıdaki veri ihlali gelişmeleri sonrasında bilgi güvenliği dikkatleri çeken bir durum olmuştur. Şirketinizin ve sizinle birlikte çalışan tedarikçilerin bilgi güvenliği ve güvenlik sistemleri konusunda hazır olması gerekmektedir.

ISO 27001, kuruluşların bilgi güvenliği yönetim sistemlerini izlemelerine, incelemelerine, bakımlarını yapmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Standartlar, bir işletmenin güvenlik risklerinin maliyetini etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır. ISO 27001, müşterilere ve iş ortaklarına işlerin doğru şekilde yapıldığını göstermektedir.

ISO 27001 Belgesinin Kuruluşunuz Açısından Faydaları

 • Tüm yönetim süreçlerinde fiziksel ve çevresel güvenlik sağlar
 • Rekabet avantajı sağlar
 • Olay ve tehditlerin en aza indirgenmesi yoluyla maliyetleri düşürür
 • Müşterilere veya diğer şartlara uygunluğu gösterir
 • Kurum genelinde sorumluluk alanlarını belirler
 • Çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere ve paydaşlara karşı olumlu bir imaj sunar
 • Ticari operasyonlar ve bilgi güvenliği arasında entegrasyon sağlar
 • Bilgi güvenliğinin kuruluşun hedefleriyle uyumlaştırılmasına yardımcı olur
 • Pazarlama fırsatlarını artırarak organizasyonun gerçek değerini ortaya koyar

ISO 27001 Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Başta işin süreklilik kazanmasına yönelik ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi devreye girmektedir. Bunun yanı sıra hem doğru hem de geçerli olan bilgilerin desteklenmesi esas alınmaktadır. Zamandan tasarruf etmek ve iş yükünden kurtulmak isteyen kurumların başvurduğu bir sistemdir. Diğer faydaları ise;

• Bilgi varlıkları bu sistem sayesinde koruma altına alınmaktadır.
• Bilgide meydana gelen zayıflıkların giderilmesi adına da çalışma yürütülür.
• İçeriğin değişmemesi esas alınmaktadır.
• Kurumsal açıdan saygınlık çok önemlidir ve korunması sağlanır.

Son olarak çoğu kalite sistemi gibi bu sistemde de rekabet avantajı mevcut durumda. Kurumun bilgi gizliliği ve gelişimi sayesinde, rekabet avantajına sahip olması söz konusudur. Son olarak yasal anlamda gerekli kriterler de göz önünde bulundurulur. Yani kurumun hem güncel hem de yasal bilgiler çerçevesinde gelişim göstermesi sağlanır. Bu durum ileride yasal açıdan doğacak sıkıntıların da önüne geçmek adına fayda sağlamaktadır

ISO 27001 Sistemine Uygun Kurumlar

ISO 27001 sistemi için uygun olan kuruluşlar sayıca oldukça fazladır. Öyle ki hem bir gereksinim hem de zorunlu olan güvenlik sistemlerinden bir tanesidir. Örneğin taşeron şirketlerin mutlaka bu sisteme yer vermeleri gerekir. Çünkü bu tarz şirketlerde bilgi kullanımı çok yaygındır. Başkaları adına yönetimine yer verildiği için güvenlik sistemi bulunmalıdır.

Farklı sektörlerden olan pek çok kurumun da yine güvenlik sistemlerine başvurduğu görülüyor. Mesela finansal ve kamu kuruluşlarının bu sistem ile bilgiyi koruma altına alması söz konusudur. Sağlık ile teknolojik kurumların da yine göz önünde bulundurması gerekir. Zorunlu olarak ise uydu haberleşme ya da internet servis sağlayıcıları gibi anlaşmalı bulunan firmaların sisteme yer vermesi gerekmekte.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikasının Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • Müşterilerin fikri mülkiyetlerinin ve değerli bilgilerinin güvenli olmasını sağlar
 • Müşterilere ve paydaşlara riski yönetilme durumu konusunda güven sağlar
 • Bilgi alışverişini güvence altına alır
 • Müşterilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğinizi görmelerini sağlar
 • Hizmet veya ürün teslim memnuniyetini artırır