BSCI Belgesi İş Sosyal Uygunluk Girişiminin kısaltmasıdır. BSCI belgesi, bütün tüketim malları için üretici ülkelerde sosyal standartları izlemek için oluşturuldu. BSCI belgesi veya veri tabanına kaydı, gözetim ve denetim sistemi vasıtasıyla dünya genelindeki üretim yerlerindeki sosyal standartlara yönelik kalıcı iyileştirme sağlanmasını amaçlayan bir girişimdir. BSCI belgesi hem üreticilerin, hem de tedarikçilerin sosyal sorumluluk ve iş sağlığı ile iş güvenliği hususlarındaki bilincini artırmayı amaçlıyor. BSCI belgesinin hedefi, üreticilerin iyi niyetini ve iş birliği için gönüllülüğünü göstermelerini sağlamak.

BSCI tüzüğü şu alanları kapsar;

  • Yasal uygunluk
  • Çalışma saatleri
  • Tazminatlar
  • Çocukların çalıştırılmasının önlenmesi
  • Zorla çalıştırmanın önlenmesi ve cezai tedbirler
  • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı
  • Her türlü ayrımcılığın önlenmesi
  • İşyeri sağlığı ve emniyeti
  • Yönetim Sistemleri
  • Çevre ve güvenlik meseleleri