ohsas 18001 belgesi

Ohsas 18001 belgesi

OHSAS 18001 Belgesi Uluslararası OHSAS 18000 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre OHSAS 18001 iso baş denetçileri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile yapılan kontroller sonucu verilen İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir yönetim sistemi belgesidir. Ayrıca yeni adı yakın zamanda ISO 45001 2016 olacaktır.

iso 9001 belgesi

iso 9001 belgesi

iso 9001 2015 Belgesi Dünyada uygulanan ve kabul görmüş olan ISO 9000 2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili süreçlerini yapılandırmak ve normal şirket işleyişini uluslararası standartlara kavuşturmak isteyen kuruluşlar için uygulanan bir Kalite Yönetim Sistemi standartlarının uygulanması ile alınan belgedir.

iso 14001 belgesi

iso 14001 belgesi

iso 14001 bir Çevre Yönetim Sistemi Belgesi olup iso 14000 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının uygulanması ile ortaya çıkmış bir Çevre Yönetim Sistemi Belgesidir. iso 14001 Belgesinin genel amacı çevreye ve doğaya zarar veren atıkların azaltılması ile ilgili uluslararası bir yönetim sistemi standardıdır.

iso 27001 belgesi

iso 27001 belgesi

iso 27001 belgesi kuruluşların bilgilerinin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini sağlamak amacı ile kurdukları sistemi belgelendirmek, üçüncü taraflara kanıtlamak amacıyla “kurum” adına düzenlenen sertifikaya veya belgeye ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası denir.

iso 10002 belgesi

iso 10002 belgesi

iso 10002 belgesi kuruluşunuzda geliştirebileceğiniz, şikayet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirlemenize de yardımcı olan, müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha çok müşterinin sağladığınız hizmetten memnun kalmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir.

iso 13485 belgesi

iso 13485 belgesi

iso 13485 2003 belgesi medikal tıbbi cihazlar sağlama, üretilmesi ve satış sonrası hizmetleriyle ilişkili mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Kısacası tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır.

iso 16949 belgesi

iso 16949 belgesi

TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi global otomotiv endüstrisi için ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur. FORD,GM ve CHRYSLER’in hazırladığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

iso 50001 belgesi

iso 50001 belgesi

iso 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını, sürdürülebilirliğini ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlamaktır.

iso 22001 belgesi
iso 22000 belgesi - Haccp Belgesi

iso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün yönetim aktivitelerin ve bütün süreçlerin analiz edilip HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri baz alınarak hazırlanmış bir standarttır.

ce belgesi

CE belgesi

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün direktifleri” olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti taşımayan ürünler Avrupa Birliği ülkelerine giremez.

brc belgesi

BRC belgesi

İngiliz perakendeciler Konsorsiyumu tarafından 1998 ‘de oluşturulan gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir standart olup, gıda üretim  işletmelerinde hijyen, sağlık, güvenliği sağlamak için gıda nedenli oluşabilecek risklerin tehlikelerin yok edilmesi için şartları kapsayan bir standarttır.

haccp gmp belgesi

GMP belgesi

GMP belgesi iyi  üretim uygulamaları, gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir standarttır.

yönetim danışmanlığı

yönetim danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı, bağımsız, ilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir.

hijyen denetimi

hijyen denetimi

Hijyen Deentimi ile gıda üretimi ve sunumu yapan işletmeler ile gıda ile temas eden madde üretimi yapan kuruluşlar hijyen denetimleri yaptırarak işletmelerinin hijyen kurallarına ne derecede uydukları ile ilgili bilgiye sahip olurlar. Hijyen denetimlerinde işletmenin tüm alanlarında görsel incelemeler yapılır ve  örnekler alınarak laboratuvar analizleri yapılır.

aydınlatma ölçümü

aydınlatma ölçümü

İşyerlerinde sürdürülmekte olan faaliyetlerin kesintisiz ve hatasız bir şekilde ilerleyebilmesi için iş gören kişilerin yani personellerin göz sağlığını kaybetmemesi için iyi bir aydınlatma tekniğine ihtiyaç duyulmaktadır. Aydınlatma tekniğinin kusursuz bir şekilde yapılabilmesi ve insan sağlığını tehdit etmemesi için ise aydınlatma ölçümlerinin yapılması gereklidir.

gürültü ölçümü

gürültü ölçümü

İş yerlerinizin gürültü ölçümlerini yaparak iş ilerleyişinizin daha sorunsuz ve insan sağlığı açısından güvenilir olmasını sağlıyoruz. Yasalara uyumlu olarak düzenlediğimiz gürültü ölçümü çalışmalarımız sonrasında iş yerlerinizdeki gürültü kirliliği tamamen ortadan kaldırıyoruz. Unutmayın gürültü kirliliği devam ettiği sürece psikolojik açıdan da olumsuz etkilenmelerine yol açabilir.

ergonomi ölçümü

ergonomi ölçümü

Çalışan personellerin genel sağlığının ve özellikle de iskelet sağlığının geliştirilmesi ile iyileştirilmesi konularında ergonomi büyük bir önem taşımaktadır. Ergonomi ölçümü yatırım ve geri dönüşüm oranlarınızı da arttırmaya başlar. Unutmayın insanların iş verimliliği ve performansı ile iskelet yapısı ve sağlığı arasında doğrudan bir bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.

kimyasal ölçümü

kimyasal ölçümü

Çalışma ortamında yer alan hava, kullanılmakta olan araç ve gereçler, gıda ya da insan vücudunun dış ortam ile temas etmesi durumunda oluşabilecek olan kimyasal madde maruziyetleri yasalar tarafından da belirtildiği şekilde iş yerlerinde önlenmelidir. İş yerlerinde çalışmakta olan kişilerin kimyasal maruziyetlerinin hesaplanabilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için TETKO olarak sizlere hizmet sunmaktayız.

paratoner ölçümü

paratoner ölçümü

2001 yılında yayımlanan ve yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” çerçevesinde paratonerlerin ölçümü yılda 1 defa yapılmalıdır. Yıldırım düşmesi gibi doğal felaketlerin önüne geçilebilmesi, personellerin ve işyerlerinizin zarar görmemesi için bu ölçüm düzenli olarak yapılmalıdır. Paratoner Ölçümlerini düzenli olarak yaptırmadığınız zaman can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış olursunuz.

termal konfor ölçümü

termal konfor ölçümü

Termal Konfor Ölçümü iş yerinde çalışmakta olan personellerinizin sıcaklık, nem, hava akımı gibi durumlarda iklim koşulları açısından bedensel ve zihinsel olarak faaliyetlerini rahat ve güvenilir bir şekilde sürdürebilmesini ifade eder. Çalışma ortamlarında ısı etkilenmeleri ve konforsuz çalışma ortamları meydana geldiği zaman iş kazalarında artma ve iş performansında düşüş yaşama gibi durumlar da ortaya çıkmaktadır.

titreşim ölçümü

titreşim ölçümü

Taş kırma makineleri, kömür ve madencilik sektöründe kullanılan pnömatik çekiçer, ormancılıkta kullanılan testereler, parlatma ve rende makineler ve sanayi sektöründe yer alan elektrikli araçlar belirli bir titreşimi meydana getirirler. Bu titreşimler ise insan vücudu tarafından etkili bir şekilde hissedilebilmektedir. Titreşimlere uzun süre maruz kalmış olan kişilerde psikolojik birtakım rahatsızlıklar (dikkat eksikliği, kronik yorgunluk) hayat kalitesinde düşüş ve iş performansında azalma gibi sıkıntılar meydana gelmektedir.

Detaylı Bilgi
topraklama ölçümü

toprak - topraklama ölçümü

Toprak direncini etkileyebilecek olan tüm faktörler toprak ölçümü çalışmalarında tespit edilmektedir. Topraklama sorunlarından dolayı meydana gelebilecek olan riskli durumlar önceden tespit edildiği için ise güvenlik önlemlerinizi alabilirsiniz. Kısa devre ve kaçak gibi insan sağlığını da tehlikeye atabilecek olan durumların meydana gelmemesi için tesisata enerji verilmeden önce yalıtkanlık seviyesinin de ölçülmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Topraklama ölçümleri, toprağın yalıtkanlık direncinin ölçülmesini de kapsar.

toz ölçümü

toz ölçümü

İnsan sağlığına zarar veren tozlar fibrojenik tozlar, Radyoaktif toz, Toksik tozlar ise vücuda alındıkları zaman akut veya kronik zehirlenmeye yol açabilen son derece tehlikeli olabilen metal tozlardır. Ayrıca alerji yapan tozlar da egzama ve astım gibi hastalıkları tetikleyebilen toz çeşitleridir ve insan sağlığı açısından son derece zararlıdır. Mesleki akciğer hastalıklarının meydana gelmemesi ve yasalara uygun bir şekilde iş faaliyetlerinizin devam edebilmesi için toz ölçümlerinizi periyodik olarak yaptırmayı deneyebilirsiniz.