Temel İlkyardım Eğitimi;

İlk Yardım Eğitimi ; Kanunen zorunludur ve eğitim süresi, 2 gün / 16 saattir.Bu zorunluluğun ayrıntıları ise; 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilkyardım Yönetmeliğinin 16.maddesine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma koluna göre istihdam edilmekte olan, işletme personelinin %5’i, Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde ise %10 ‘u, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden, ilk yardım Sertifikası almış, ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

 • Uluslararası standartlar ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun ilkyardım Eğitimi kurslarımız 15 yaşını dolduran, okuma-yazma bilen herkese açıktır.
 • Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
 • Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
 • Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığıca onaylanmış, ilk yardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
 • Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası, katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere ‘ilkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı’ verilmektedir.
 • Bireysel katılımlı eğitimler 10 kişiden az gruplar için olup, Eğitim Merkezimizde yapılmaktadır.
 • İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz işletmenin isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimizde verilmektedir.

Standart İlkyardım Eğitimi;

5 gün / 40 saattir ve Temel ilkyardım Eğitiminden daha ayrıntılı ve uygulamalı eğitim almak isteyen, tüm katılımcılara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır.

 • Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
 • Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
 • Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığıca onaylanmış, ilkyardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası, katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere “ilkyardımcı Sertifikası” ve “ilkyardımcı Kimlik Kartı” verilmektedir.
 • Bireysel katılımlı eğitimler 10 kişiden az gruplar için olup, Eğitim Merkezimizde yapılmaktadır.
 • İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz işletmenin isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimizde verilmektedir.

Özel İlkyardım Eğitimi;

Çözüm ortağı olduğumuz kurumların ihtiyaç duyduğu kendi kurumsal şartlarına özel eğitimlerdir. Çözüm ortağı olduğumuz kurumlarla beraber eğitim içeriği, günleri ve süreleri belirlenerek oluşturulur.

İlkyardım Güncelleme Eğitimi;

TC Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel ilkyardım sertifikalarının 3 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir.İlkyardım Güncelleme Eğitimi; 1 gün / 8 saat süren ilk yardımcıların bilgilerinin yenilendiği bir eğitimdir.Sınav sadece seviye belirler, geçme notu yoktur. ilkyardımcı kimliği ve ilkyardım eğitim sertifikaları yenilenerek; İl Sağlık Müdürlüğünün onayından geçtikten sonra yeni ilk yardım sertifikası ve ilk yardımcı kartları tekrar 3 yıllık süreli geçerlilik kazanır.

İzmir ilinde yapılacak sertifikalı ilkyardım eğitim ücretlerinin tespiti için oluşturulan il komisyon kararları TC Sağlık Bakanlığı’nın 06.10.2010 tarih ve 40527 sayılı makam olurları ile onaylanmıştır.

İzmir İlk Yardım Kursu

Uzun yıllardır eğitim hizmetleri sunan bir kurum olarak alınması gereken en önemli eğitimlerden birisinin İlkyardım Eğitimi olduğunu biliyoruz ve bu bilinci oluşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bilinmelidir ki vakit kaybetmeden ve doğru biçimde uygulanan ilk yardım hayat kurtardığı gibi kalıcı sakatlıkları da önlemektedir.

İlk Yardım Eğitimi bağlantısını tıklayarak yönetmelikler gereği alınması zorunlu tutulmuş bu eğitimle ilgili eğitim konuları, eğitim süresi, katılımcı sayısı, sertifika sahibi olunma koşulu gibi bilinmesi gerekli olan tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Bu sebeple Sarızeybek İzmir İlk Yardım Kursu olarak verdiğimiz eğitimlerimizin kalitesini, yoğunluğunu ve öğrenim kolaylığını her geçen dönemde daha üst seviyeye çıkarıyoruz. Sunduğumuz İlk Yardım Eğitimi hizmetlerimiz uluslararası standartlarda olup, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tüm şartlarla birebir örtüşmektedir.

Ayrıca Katılımcı Sayısı / Başarı Oranı Grafiği en yüksek İlkyardım Kursu olarak vermiş olduğumuz tüm eğitimlerde, katılımcılarımıza yüksek başarı oranları sağlıyoruz. Özellikle insan hayatının söz konusu olduğu en önemli, en temel eğitim olan ilkyardım eğitimlerinde de İzmir de Merkezi Sınav Sisteminde katılımcı sayısına göre en yüksek başarı oranını yakalayan ve bu başarısını sosyal sorumluluk bilinci ile birleştirebilen kurumlardan birisiyiz.

İzmir de Sarızeybek İlk Yardım Eğitim Kursu olarak;

Temel İlk Yardım Eğitimi,
İlk Yardım Güncelleme Eğitimi,
İlk Yardım Eğitici Eğitimi,
Standart İlk Yardım Eğitimi,
Özel İlk Yardım Eğitimi,
eğitimlerini ilk yardım eğitici eğitimi sertifikasına sahip uzman eğitmenlerimiz eşliğinde, yönetmeliğe uygun olarak, 20 yıla yakın eğitimci kimliğimiz ile çok yüksek başarı yüzdesi ile sertifikalı olarak vermekteyiz.