haccp 22000

ISO 22000:2005 Gıda Güvenlik sistemi

iso 22000 haccpISO Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından bir standart  yayınlanmadan HACCP olarak firmalara sistem kurulmuştur. Gıda sektörüne özgü ISO tarafından 2005 yılında ISO 22000 olarak yayınlanmıştır. Sadece Gıda sektörüne özgü olmayan ayrıca ambalaj, nakliyat v.b. gibi gıda sektörüne yardımcı sektörlere de gelmiştir.

iso 22000 haccp sistemi kurulması firmalara güvenilir gıda üretilmesini sağlar. iso 22000 metodoloji ile kurulduğu için ürün son ürün olmadan veya paketlenmeden tedbirlerin alınmasını sağlar. Böylelikle gıda kaynaklı hastalık ve ölümler azalacak ve kalite sağlanacaktır. Üretici de nihai ürün olmadan ürün ile ilgili tedbirleri alırsa verimliliği artacaktır.

Ayrıca ISO 22000 sistemini kuran gıda üreticileri ve tedarikçileri Gıda, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerden de başarılı olacaktır.

haccp 22000 uygulamanın faydaları

 • ISO 22000 (HACCP) ile pazarda güvenli gıda imajı sağlaması
 • iso 22000 (HACCP) ile gıda kaynaklı hastalık ve ölüm riskinin azalması
 • Tüketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlaması
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması, verimliliğin artması ve imaj korunması
 • haccp 22000 belgesi ile Yönetime kritik bilgilerin hemen sunulması ile kolay ve hızlı karar verebilme olanağının sağlanması,
 • iso 22000 (HACCP) ile Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tümünü karşılanması.
 • Ürün geri toplama riskinin çok azalması, kalitenin yükselmesi
 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat yapan firmalara katma değer oluşturması.
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlayarak, firmanın sürekli büyümesine sağlaması.
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde rahat geçilmesini sağlar.
 • Üretim maliyetlerinde azalma sağlanması (ürün iadelerini ve kayıpların azaltması)
 • Halk sağlığı maliyetlerinin azalması, teminine yönelik ilgisinde artış olması
 • Çalışma ortamının iyileşmesi,
 • iso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP) ile Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesini sağlamak.
 • Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak hareket etme yeteneği sağlar.
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturması
 • Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması,
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar,
 • iso 22000 (HACCP) ile Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 • FAO / WHO tarafından kabul görmüş güvenilir bir sistemdir.