ISO 45001, ISO / PC 283 İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, proje komitesi tarafından geliştirilmiştir.

MART 2018 Tarihinde yayınlanmış, Geçiş için 3 yıl öngörülmüştür.

ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda diğer tüm yönetim sistemleri standardı gibi ISO 45001 Yüksek seviye Standart yapısına göre oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

ISO 45001, ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ve ISO 9001 Kalite yönetim sistemi yaklaşımlarını benimsemektedir.

ISO 45001, dünyanın her yerinde ve tüm sektörlerinde risk-bazlı yaklaşım çalışmalarını kullanarak standardizasyon oluşturulmuştur.

ISO 45001 ‘e daha detaylı değinecek olursak;

Yeni versiyon 10 ana maddeden oluşmaktadır.

ISO 45001 standardında Liderlik, Kuruluşun Bağlamı ,Risk ve Fırsatların belirlenmesi gibi başlıklara odaklanmıştır.

Özellikle Risk temelli yaklaşımı kuruluşun bağlamına uygun şekilde adapte etme gerekliliği ön plandadır.

Yine yeni versiyon da karşımıza çıkan bir diğer başlık İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileridir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilgili taraflar belirlenmeli ve ihtiyaç – beklentileri belirtilmelidir.

ISO 45001 ANA BAŞLIKLAR;

  • KAPSAM
  • ATIF YAPILAN STANDARTLAR
  • TERİMLER TARİFLER
  • ORGANİZASYON YAPISI
  • LİDERLİK
  • PLANLAMA
  • DESTEK
  • OPERASYON
  • PERFORMANS DEĞERLENDİRME
  • İYİLEŞTİRME