Günümüzde birçok kuruluş çalışmakta oldukları iş ortaklarına çevreye karşı olan sorumluluklarını sormakta ve enerji verimliliklerini nasıl gerçekleştirdiklerini sorgulamaktadır. Bununla beraber ülkeler enerji tüketimini azaltmak için ve enerji teminin sürekliliğinin sağlanması için ticari kuruluşlara zorunlu uygulamalar koymaktadır. Bu gibi beklentiler karşısında uygulanan enerji verimliliği sistemi, firmaları potansiyel bir rekabet ortamında ön plana çıkaracaktır.

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi, enerji ile ilgili gereksinimleri, yönetimi, uygulanmasını ve bakımı içeren bir standarttır. ISO 50001 Enerji yönetim sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

  • Enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutular ve azalır.
  • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır.
  • Sera Gazı Emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır.
  • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir.
  • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlanır,
  • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır.
  • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.