işyeri ortam ölçümleri

Aydınlatma Ölçümü

İşyerlerinde sürdürülmekte olan faaliyetlerin kesintisiz ve hatasız bir şekilde ilerleyebilmesi için iş gören kişilerin yani personellerin göz sağlığını kaybetmemesi için iyi bir aydınlatma tekniğine ihtiyaç duyulmaktadır. Aydınlatma ölçümü tekniğinin kusursuz bir şekilde yapılabilmesi ve insan sağlığını tehdit etmemesi için ise aydınlatma ölçümlerinin yapılması gereklidir. Bizler TETKO olarak işletmelerinizi detaylı bir şekilde inceleme altına aldıktan sonra gerekli olan işyeri aydınlatma ölçümlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Tüm insanların enformasyon algılamalarındaki en önemli algılayıcının göz olduğu bilinmektedir. Tüm algılamaların %80 ile %90’lık büyük kısmının göz vasıtası ile yaptığı söylenmektedir. İş koşullarından dolayı meydana gelen yorgunluğun en büyük kısmının ise göz kanallarından dolayı meydana geldiği tahmin edilmektedir. Gözün zorlanması ve yorgunluk üzerindeki olumsuz etkileri aydınlatmanın doğru yapılmasının önemini tekrar bizlere göstermektedir.

Doğru Aydınlatma ölçümü Nasıl Yapılır?

Aydınlatmalardaki şiddetin ölçü birimi lüks (lux) olarak adlandırılmaktadır. Bu değer birimi alan başına düşmekte olan ışık akışını ifade etmektedir. Aydınlatmanın şiddeti bulutsuz geçen bir yaz gününde ortalama olarak 100.000 Lux kadar olur. Kapalı geçen kış günlerinde ise değer maksimum 3000 Lux kadar olabilir.

Etkili ve doğru bir şekilde aydınlatma yapılabilmesi için ışığın rengi, yayılış biçimi, yönü ve miktarı gibi pek çok farklı ayrıntı göz önünde bulundurulmalıdır. Aydınlatılmakta olan yüzeyin yapısı da doğru aydınlatma açısından büyük bir önem taşımaktadır. Aydınlatmanın kolay bir şekilde görülebilmesi ancak insan gözüne herhangi bir şekilde zarar vermemesi esas alınmalıdır.

Aydınlatma yapılırken işyerlerinde dikkat edimesi gereken bir diğer husus ise görüş alanı içerisinde görmeyi engelleyebilecek olan veya rahatsızlık yaratabilecek olan ışığın parlaklık seviyesidir. Parlaklık yansıma ile de meydana gelebilir. Gözün kamaşmasını ve rahatsız olmasını engelleyebilmek için ışığın görüş hattının üst kısımlarına yerleştirilmesi ve yarı şeffaf malzemeler ile gerekli şekillerde kaplanması gereklidir.

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır

Işığın şiddetinin birimi olan lüks (lux) lüksmetre adı verilen cihazlar ile ölçülmektedir. Lüksmetreler, ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen bir foto elektrik pil ile çalışabilmektedir. Lüksmetrenin filtre sistemleri spektral olarak duyarlılığı insan gözünün spektral duyarlılığı ile aynı olabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Çalışma ortamınızda sürekli ihtiyaç duyduğunuz ışık kaynaklarının personellerinizin sağlığını tehdit etmediğinden ve iş verimliliğini düşürmediğinden emin olabilmek için gerekli şekilde periyodik aralıklar ile işyeri aydınlatma ölçümü yaptırmanız gereklidir. Ölçümlerin ışığın verebileceği zararların önceden tespit edilmesi ve önlenebilmesini sağlar.

Ayrıca yanlış uygulanmakta olan aydınlatma yüzünden işletmenizin maliyetlerinin de yükselmesine yol açabilirsiniz. Aşırı şekilde aydınlık olan ve doğru şekilde aydınlatılmamış olan ortamlarda enerji tüketimi de maksimum seviyelerde olacağı için bu durum maliyetinizi yükseltir.

TETKO – İşyeri Ortam Ölçümleri firması olarak işyerlerinizdeki aydınlatma ölçümünüzü yaparak ihtiyacınız olabilecek çözümleri sizlere tamamen profesyonel çalışmalarımız eşliğinde sunmaktayız. Ekibimiz işyerinizdeki ışık kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz ettikten sonra özel araç ve ekipmanları ile ölçümlerini yapmaktadır.

Hemen Teklif Alın