İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 sayılı  Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Aile,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ NEDİR?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterlilik eğitimi akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

HANGİ MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU VAR ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile de 36 olmak üzere toplam 117 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Dördüncü tebliğ ile 36 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11/11/2019’dan itibaren) MYK Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

BİRDEN FAZLA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALINABİLİR Mİ?

Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN ULUSLAR ARASI KIYASLANABİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

MYK’nın en önemli görevlerinden biri Türk iş gücünün küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelik ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Bunun için söz konusu belgelerin akreditasyon sistemi ile kalite güvencesinin sağlanması ve uluslar arası düzeydeki yeterlilik çerçevelerine uyumlu bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. MYK bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesini sağlamakta; belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi ise MYK tarafından işletilen kalite güvence önlemlerine ek olarak Türkak veya Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesindeki çok taraflı tanıma anlaşmasına taraf olan akreditasyon kuruluşları aracılığıyla sağlamaktadır.

HANGİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETİ DESTEĞİ VAR ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınlamış olduğu tebliğlerdeki 117 meslekte 31.12.2019 tarihine kadar devlet desteği bulunmaktadır. Tebliğde bulunan mesleklere sağlanacak desteklerden kişiler sadece bir kere yararlanabilirler.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ZORUNLULUĞU OLAN MESLEKLER LİSTESİ


Yeterlilik Kodu
Yeterlilik AdıSeviyeBelge Zorunluluk Tarihi
111UY0011-3Ahşap Kalıpçı26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
212UY0054-3Alçı Levha Uygulayıcısı26/05/2016
312UY0055-3Alçı Sıva Uygulayıcısı26/05/2016
411UY0014-3Alüminyum Kaynakçısı26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
512UY0092-4Asansör Bakım ve Onarımcısı25/03/2017
612UY0092-3Asansör Bakım ve Onarımcısı25/03/2017
712UY0091-4Asansör Montajcısı25/03/2017
812UY0091-3Asansör Montajcısı25/03/2017
910UY0003-4Baca Kontrol Personeli (Bacacı)26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
1010UY0003-3Baca Montaj Personeli (Bacacı)26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
1111UY0012-3Betonarme Demircisi26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
1212UY0049-3Betoncu26/05/2016
1313UY0137-4Bitim İşlemleri Operatörü10/11/2019
10/11/2019
1413UY0137-3Bitim İşlemleri Operatörü25/09/2018
25/09/2018
1513UY0138-3Boyama Operatörü25/09/2018
25/09/2018
1613UY0138-4Boyama Operatörü10/11/2019
10/11/2019
1711UY0010-3Çelik Kaynakçısı26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
1812UY0082-4CNC Programcısı25/03/2017
25/03/2017
1912UY0082-5CNC Programcısı25/03/2017
25/03/2017
2011UY0015-4Direnç Kaynak Ayarcısı26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
2112UY0042-4Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli26/05/2016
26/05/2016
2211UY0033-3Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
2311UY0032-4Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
2411UY0030-4Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
2511UY0034-4Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı26/05/2016
26/05/2016
2611UY0034-3Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı26/05/2016
26/05/2016
2712UY0048-3Duvarcı26/05/2016
26/05/2016
2815UY0211-4Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi10/11/2019
2915UY0214-5Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü10/11/2019
3012UY0075-5Elektrik Pano Montajcısı10/11/2019
10/11/2019
3112UY0075-3Elektrik Pano Montajcısı10/11/2019
10/11/2019
3212UY0075-4Elektrik Pano Montajcısı10/11/2019
10/11/2019
3311UY0013-3Endüstriyel Boru Montajcısı26/05/2016
26/05/2016
3412UY0081-3Frezeci10/11/2019
3512UY0081-4Frezeci10/11/2019
3612UY0080-4Hidrolik-Pnömatikçi26/05/2016
3712UY0080-5Hidrolik-Pnömatikçi26/05/2016
3811UY0023-3İnşaat Boyacısı26/05/2016
26/05/2016
3916UY0253-2İnşaat İşçisi10/11/2019
4011UY0036-2İplik Bitim İşleri Operatörü25/09/2018
25/09/2018
4111UY0037-2İplik Eğirme Operatörü25/09/2018
25/09/2018
4212UY0057-3Isı Yalıtımcısı26/05/2016
26/05/2016
4311UY0031-3Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
4412UY0056-3İskele Kurulum Elemanı26/05/2016
26/05/2016
4513UY0121-5İşletme Elektrik Bakımcısı10/11/2019
4611UY0016-4Kaynak Operatörü26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
4715UY0205-3Köprülü Vinç Operatörü10/11/2019
4813UY0170-3Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör)10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
4915UY0220-4Liman Operasyon Planlamacısı10/11/2019
10/11/2019
5012UY0063-3Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
5117UY0268-3Liman RTG Operatörü10/11/2019
10/11/2019
5217UY0269-3Liman SSG Operatörü10/11/2019
10/11/2019
5310UY0002-5Makine Bakımcı26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
5410UY0002-4Makine Bakımcı26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
5510UY0002-3Makine Bakımcı26/05/2016
26/05/2016
25/05/2016
5612UY0105-3Makine Montajcısı25/09/2018
5712UY0105-4Makine Montajcısı25/09/2018
5812UY0084-4Metal Kesim Operatörü25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
5912UY0083-3Metal Kesimci25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
6012UY0086-3Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
6112UY0087-4Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
6212UY0085-3Metal Sac İşlemeci25/03/2017
25/03/2017
6312UY0085-4Metal Sac İşlemeci25/03/2017
25/03/2017
6412UY0061-3Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci)10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
6511UY0009-4Motor Testçisi25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
6611UY0009-5Motor Testçisi25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
6713UY0123-4Motosiklet Bakım Onarımcısı25/09/2018
25/09/2018
6813UY0151-5NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi25/09/2018
6912UY0102-5NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi25/09/2018
7012UY0101-5NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi25/09/2018
7114UY0202-4NC/CNC Tezgâh İşçisi10/11/2019
7214UY0202-3NC/CNC Tezgâh İşçisi10/11/2019
7311UY0039-3Ön İplik Operatörü26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
7411UY0039-4Ön İplik Operatörü10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
7513UY0139-4Ön Terbiye Operatörü10/11/2019
10/11/2019
7613UY0139-3Ön Terbiye Operatörü26/09/2018
26/09/2018
7715UY0236-3Orman Üretim İşçisi10/11/2019
7815UY0237-3Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi10/11/2019
7912UY0076-4Otomasyon Sistemleri Montajcısı10/11/2019
10/11/2019
8011UY0018-4Otomotiv Boya Onarımcısı25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
8111UY0005-4Otomotiv Boyacısı25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
8211UY0005-3Otomotiv Boyacısı25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
8311UY0019-4Otomotiv Elektrikçisi10/11/2019
10/11/2019
8411UY0020-5Otomotiv Elektromekanikçisi26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
8514UY0191-4Otomotiv Gövde Onarımcısı10/11/2019
10/11/2019
8614UY0191-5Otomotiv Gövde Onarımcısı10/11/2019
10/11/2019
8711UY0006-4Otomotiv Kaportacısı25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
8811UY0006-3Otomotiv Kaportacısı25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
8911UY0021-4Otomotiv Mekanikçisi26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
9011UY0007-3Otomotiv Montajcısı26/05/2016
26/05/2016
9111UY0007-4Otomotiv Montajcısı25/09/2018
25/09/2018
9213UY0144-3Otomotiv Ön Düzencisi10/11/2019
10/11/2019
9311UY0008-4Otomotiv Prototipçisi25/09/2018
25/09/2018
9411UY0008-5Otomotiv Prototipçisi25/09/2018
25/09/2018
9511UY0022-4Otomotiv Sac Şekillendirmecisi25/09/2018
25/09/2018
9611UY0022-3Otomotiv Sac Şekillendirmecisi25/09/2018
25/09/2018
9712UY0053-3Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı25/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
9812UY0053-4Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
9912UY0050-3Panel Kalıpçı26/05/2016
10012UY0069-3Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı10/11/2019
10/11/2019
10112UY0069-4Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı10/11/2019
10/11/2019
10209UY0001-3Plastik Kaynakçısı26/05/2016
26/05/2016
10313UY0142-3Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)10/11/2019
10/11/2019
10413UY0143-3Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)10/11/2019
10/11/2019
10514UY0195-3PVC Doğrama Montajcısı26/09/2018
10612UY0070-3Refrakterci26/09/2018
10712UY0070-4Refrakterci26/09/2018
10815UY0213-4Röle Görevlisi10/11/2019
10912UY0051-3Seramik Karo Kaplamacısı26/05/2016
26/05/2016
11012UY0059-3Ses Yalıtımcısı26/05/2016
11111UY0024-3Sıvacı26/05/2016
26/05/2016
11212UY0058-3Su Yalıtımcısı26/05/2016
26/05/2016
11315UY0227-3Tornacı10/11/2019
11415UY0227-4Tornacı10/11/2019
11511UY0035-4Tren Makinisti26/09/2018
26/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
11611UY0025-3Tünel Kalıpçı26/05/2016
26/05/2016
11712UY0060-3Yangın Yalıtımcısı26/05/2016