Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı işyerinde oluşabilecek patlama adına yapılabilecekler ve patlama olmaması için tüm önlemlerin alınmasına patlamadan korunma dökümanı adı verilir.

İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında patlamadan korunma çalışanların güvenliğini öncelik almaktadır. Tehlikeli kimyasallar bir çok sektörde yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Ayrıca alev alarak tutuşabilen maddelerle etkileşime girdiğinde tehlikeli sonuçlar oluşturmaktadır.Tehlikeyi tam belirleyebilmemiz için tehlike ve riskleri doğru analiz etmek gerekmektedir.

Patlamadan korunma dökümanı pdf belgesini indirmek için tıklayın.

Patlamadan Korunma Dökümanının Hazırlanması

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

Yönetmelik içeriğine göre patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı kimyasal içeriklerin patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir.

İşyerinde kullanılmakta olan tüm Malzeme Güvenlik Bilgi Formları incelenerek yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasal içerikte ki maddelerin belirlenmesi gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanını Hangi Firmalar Hazırlamalıdır?

Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışan personellerin korunması yönetmeliği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması gereken işyerleri hangileridir?

LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,
Kimyasal analiz laboratuvarları,
Boya ve tiner imalathaneleri ve bunların kullanıldığı iş yerleri,
Un, şeker, nişasta gibi organik patlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,
Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,
Ham deri imalathaneleri,
Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri,
Kâğıt fabrikaları

Bu kapsamda olmayıpta parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı bulunduran kimyasal ürünleri üreten, kullanan, işleten, depolayan ve dolumunu yapan işyerleride, Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamak yükümlülüğündedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi

Patlamadan korunma dökümanı eğitimi uygulamalı soru çözümleri, kullanılan ekipmanların içeriği, kimyasalların tanınması, olası tehlikelerin öngörülmesi gibi konusunda uzmanlaşmaya yönelik kapsamlı eğitim programı vermekteyiz.

Eğitim konu başlıkları;

Patlama sorunlarından korunma dokümanının devamlılığının sağlanması Güvenlik Yönetim sistemlerinin doğru entegrasyonu
Dokümanların izlenmesi ve denetlenmesi
Ex-proof malzeme seçimi
Patlayıcı alanlar üzerinde kullanılmak istenen teçhizat seçimi
Çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi
Geçmiş kazalardan ders çıkarma

Eğitici kadromuzun verdiği hizmetler ile çalıştığınız tesislerde patlamadan korunma dökümanı hazırlayabileceksiniz.Bu eğitimler kapsamında gerekli hesaplamaları yapabilir düzeye geleceksiniz.

Patlamadan Korunma Dökümanı kapsamında mevzuatlara uygun şekilde patlamadan korunma dökümanı için gerekli taslaklar ve örnekleri sunuyoruz.Bu verdiğimiz taslaklar ve örnekler sayesinde kursumuza katılan kursiyerlerimiz Patlamadan Korunma dökümanını hazırlamayı öğrenecek ve istenilen standartlara uygun çerçevede hazırlıklar yapabileceksiniz.

Patlamadan Korunma Dökümanı Yönetmelik

Patlamadan korunma dökümanı yönetmeliği gereğince patlama potansiyeli bulunan tüm işyerleri “Patlamadan Korunma Dökümanı” hazırlaması gerekmektedir. Yönetmeliğe göre patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı içeren tüm alanların hesaplamaları yapılması gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamında;

İşyerlerinde kullanılacak olan tüm Malzeme Güvenlik bilgi formu incelenmekte yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı özellikte kimyasallar belirlenmektedir.
Kimyasallara koşullara göre gerekli standartlar kullanılarak bölge hesaplamaları yapılır. Bölge haritaları oluşturulur ve döküman oluşturulur.
Exproof ekipman uygunluğu denetlenir.

Patlamadan Korunma Dökümanının İçeriğinde;
Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
Alınacak önlemler,
Tehlikeli yerlerin belirtilmesi,
Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler,
Çalışma yerleri, iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu yazılı olarak yer alır.

Patlamadan Korunma Dökümanı için Uzman Desteği Gerekli midir?

Patlamadan korunma dökümanın hazırlanması için patlama riskleri belirlenir.Firmaya gidilerek olası riskler belirlenir ve değerlendirmeye alınır.Tehlikeli bölgenin özelliklerine ve sınıflandırma derecesine göre liste belirlenir.Alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde listelenir. Dökümanın doğru  hazırlanması çok önemli ve uzman ekip çalışması gerektiren bir iştir.

Monomer OSGB olarak uzman kadromuzda değerlendirme ve belgelerini hazırlama konusunda tüm süreç yönetimini üstleniyor ve özenle çalışmanızı yürütüyoruz.

Patlamadan Korunma Dökümanı için bizden hemen bilgi alabilirsiniz.